برداشت از سی دی طلب ( لژیون سوم )
سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 03:56 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر آمنه | ( نظرات )

مقدمه ای از سی دی طلب:
برای هرکاری ابتدا بایدازنیروی الهی یاری طلبیم . باور و اعتقاد به یاری نیروی الهی،امید رادر دلمان زنده می کند.طلب به معنای خواستن ودرخواست کردن می باشد اما در مفهوم طلب، حرکت هم نهفته است.بنابراین طلب و کمک خواستن از خداوند یک طرف وحرکت و تلاش آدمی مساله ای دیگر است به گونه ای که هر دو لازم وملزوم یکدیگرند.
رسیدن به هرهدفی،نیازبه صرف زمان،انرژی وپشت سرگذاشتن مشکلات وسختی هایی می باشد . انسان هرچه دراین مشکلات دست وپابزند بیشترفرومی رود و گاهی درمسیر زندگی،هیچ کاری نکردن بهتر از انجام هرکار وعملی برای حل مشکلات است ،بنابراین اگر بدانیم وآگاهی بیابیم که خواسته خود را فقط ازخداوند طلب کنیم وامید داشته باشیم ،به موقع حرکت کنیم و پارامتر زمان را درنظر بگیریم،مشکلات وسختی ها رابپذیریم وحل کنیم ومصمم باشیم ،آنگاه به آنچه طلب کرده ایم خواهیم رسید‌ و این مقدمه ای بود بر مبحث"طلب" و حال برداشت زیبای دو همسفر:

برداشت همسفرسمیرا :
همه ما در امورات زندگی خود طالب خواسته ای هستیم که برای رسیدن به آن خواسته،باید حرکت کنیم که درمسیر دچار مشکلات وفرازونشیبهای بسیارمی شویم که برای اعمال شدن خواسته هایمان باید قدمهای محکم واستواری برداریم،وبرای محقق شدن باید مصمم وپرتلاش باشیم که دراین مسیر تفاوت بسیاری بین خواستن و تسلیم شدن واجبار و جود دارد. چرا که انرژی گذاشتن برای کسانی که به اجبار وارد این برنامه شده اند،کار بیهوده ای است.و آنها شایستگی این را ندارند،واینگونه افراد باید ازهم تفکیک شوند.چرا که خداوند هم بهشتیان ودوزخیان را از هم جداکرده است .
همانند میوه خرابی که کنار میوه سالم باعث خرابی همه میوه هامی شود .انسانهای نا سالم برای اینکه باعث آسیب انسانهای سالم نشوند،ازهم جدا می شوند مانند افراد کنگره ،کسی به اجبار وارد کنگره نمی شود،کسی که بعداز دوسال مصرف کننده باشد درکنگره جدامیشود.برای آموختن نیاز به زمان و مکان و سن و سال نیست،چراکه آموختن باعث می شود تفکر و اندیشه ات قوی شود،مثل افراد  کنگره که با گوش کردن به سی دی ها،آموخته هایشان زیاد می شود .شفا را خدا می دهد درمان را بنده ی خدا،تمثیلی که می گوید شفا را یک نفر می دهد و  درمان را نفری دیگر.بعضی درمان ها زمان برهستند،مثل درمان  اعتیاد که دودسته است شفای سریع:ترک اعتیاد،شفای طولانی:درمان اعتیاد،که با گذاشتن وقت و زمان به دست می آید و قطعا  درمان بهتراز ترک اعتیاد است.

برداشت همسفرسارا:
نیروی الهی برای ما یک امیداست و انسان نا امید قدرت تفکرش راازدست می دهد.وقتی ما یک هدفی درزندگی داریم،درراه رسیدن به آن هدف یک سری ازمشکلات به وجود می آید، یا با آن برخورد می کنیم که اگر فرد واقعا بخواهد وطلب کند ومحکم باشد وناامیدی راازخودش دور کند،آرام آرام مشکلات حل می شود،ودر حل مشکل باید بدانیم فقط یک راه حل وجود ندارد،باید بگردیم و بهترین راه حل را پیدا کنیم تابه هدف خود برسیم.
درمورد مسئله درمان ،گفته شده کسی که تسلیم  شود و طلب کمک داشته باشد ،به آن فرد کمک می شود،ولی اگر فرد نخواهد ومثل سابق به کارخودش ادامه دهد،اول به آن فرد مهلت داده می شود،اگردرست نشد باید انرژی صرف کسی شود که کمک می خواهد وشایسته است.ودرآخراینکه اگر چیزی را واقعا از ته دل تلاش کنی به آن هدف خواهی رسید.
ویرایش همسفر زهرا لژیون سوم 
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: خلاصه سی دی،

تو به پرواز فکر کن نه به آن ها..
شنبه 15 مهر 1396 ساعت 03:43 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر آمنه | ( نظرات )

همیشه کسانی هستند که نمی خواهند پرواز تو را ببینند  تو به پرواز فکرکن نه به آن ها.

 وقتی دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم یادمان می رود که انگشت اتهام را به سمت او و مابقی انگشتان را به سمت خود گرفته ایم منظور این که ما با هرعمل خودبه نوعی به دیگران اجازه می دهیم که وارد حریم ما شوند به نوعی از همان نقطه مورد امتحان قرار می گیریم و قطع به یقین مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت.

آن گاه که دیگران را، زندگی شان را و عملشان را مورد بررسی  و واکاوی قرار می دهیم خیلی ظریف وارد تجسس،غیبت ، و در ادامه سرزنش هم می شویم و به بیان بهتر یک صفت منفی مثل مافیا عمل می کند و از نیروهای منفی دیگر هم کمک می گیرد.

کسانی که قضاوت می کنند ترس و منیت هم در آنها ریشه دارد و یا خود از آن نقطه ،ضعف دارند و گاهی حسادت هم می کنند.

منظور از قضاوت آن قضاوتی است که در جایگاه ما نیست و دقیقا از روی نا آگاهی و اظلاعات ناقص و ناپخته ی ماست قضاوتی که زندگی دیگران را برهم می زند و آرامش ما و اطرافیان را می گیرد.


آپلود عکس

یک مثل معروفی هست که می گوید مزن دری را تا مزنند درت راباید دانست قضاوت حقیقی مخصوص خداوند است و تنها او می داند آن چه قبل اتفاق افتاده و بعد چه خواهد شد

روزی پیامبر اکرم {ص} د رمکانی نشسته بود چیزی را دید و بعد آن ماجرا  محل نشستنشان را تغییر دادند و نزد ایشان آمدند و گفتند شما چه دیدی و ایشان فرمود از آن لحظه که این جا نشسته ام هیچ... ایشان سکوت کرد و این گونه عمل کرد تا هم دروغ نگفته و هم قضاوتی نکرده باشند در صورتی که آن لحظه را دیده بود اما قبل از آن را نمی دانستند چه بر آن ها گذشته پس تکلیف بر ما روشن است.

شریعتی می گوید :وقتی راه رفتن کسی را می خواهی قضاوت کنی کفش آن آدم را بپوش و بعد قضاوتش کن.

به راستی اگر ما جای همه ی آن هایی باشیم که قضاوتشان می کنیم اگر جای آن ها بودیم بهتر عمل می کردیم؟!

ما چه می دانیم که آن لحظه واقعا چه بر آن ها گذشته است که نتیجه اینی شده که ما می بینیم و تمام آن لحظات که شخص ممکن است حتی با سختی پشت سر گذاشته باشد را با یک جمله و یا یک حرف بی جا به باد می دهیم

گاه رفتار همسرمان را قضاوت می کنیم که برفرض خانه نا مرتب است شامی تدارک ندیده و یا درآمدش کم است بدون آن که پیشینه ای از او داشته باشیم و یا دختر همسایه این گونه تیپ می زند و یا ...چرا مسافرم چهره اش داغون است حتما گریزی زده و هزار و یک مثال دیگر و تنها راه نجات ما این است که دوربین را از روی انسان ها برداریم و عمل خود را درست کنیم و بدین ترتیب اجازه نداده ایم دیگران ما را قضاوت کنند مسوول اصلی این قضیه خودما هستیم و اگر هم حق با ماست سکوت کنیم و نلرزیم چرا که آن ها صفت خودشان را به ما نسبت می دهند و یادمان باشد اگر وارد زندگی و حریم دیگران شویم طبق قانون عمل و عکس و العمل آن ها هم وارد حریم ما شده و  آرامش خود را تاخت زده ایم وسلامت روان خود را به مخاطره انداخته ایم به همین سادگی.

و در آخر مهم است که حتی نسبت به خودمان چه نگاهی و چه قضاوتی داشته باشیم دیگران ما را همان گونه می بینند که ما خود را می بینیم و از ان بالاتر جمله ی معروفی هست این که تو خود را در جهان چگونه می بینی من همان گونه می بینم پس تا می توانیم بکوشیم و انرژی خود را برای ارتقا خود و زندگی خود بگذاریم و تصویر بهتری از خود به کائنات بدهیم چرا که آن که از درون کم است و کمبودهایی دارد مدام در بیرون به دنبال خود می گردد و آن را در رفتار دیگران جست و جو می کند و مدام از دیگران عیب می جوید و انرژی می گیرد یا غیبت می کند یا قضاوت یا تجسس یا تهمت و..... و من امروز می دانم که وارد بازی این افراد نباید شد و همه ی این لحظات و ناراحتی ها را می بخشم و می گذرم تا به درک بهتری از خود و هستی برسم و نیک می دانم که اگر وارد حریم دیگران شوم سهم خود از هستی  که بودن در لحظه ی حال است و ارامش کمترینش است را از دست می دهم چرا که همه ی نعمت ها در لحظه ی حال گسترده است نه در گذشته و نه در آینده و کسی که مدام در جست جوی این صفات است و با نیروهای منفی هم پیمان است هیچ بهره ای از خود و لحظه ی حال و درک حضور نخواهد برد.

امیدوارم شادی و آرامش سهم همیشگی تان باشد.

 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات و دستور جلسات، دل نوشته ها،


 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic